9 April 2020

Forskningsprojekt med svin skal ruste os til fremtidens pandemier

Mention

Ing.dk

animals

Ligesom den nuværende coronavirus stammer fra flagermus og skældyr, er der risiko for, at en ny pandemi kan opstå ved at en influenzavirus hopper fra grise til mennesker. Derfor arbejder forskere på at optimere overvågningen af influenzaerne i svinebestanden.

Læs hele artiklen her.